What's Up

Monique Wezenaar

What's Up is een kinderpraktijk gevestigd in Rijswijk.In deze praktijk staat bewegen centraal.

 

Waarom bewegen?  Ieder mens ontstaat door beweging. Het begint al tijdens de conceptie daarna zoekt het bevruchte eitje zijn weg naar de baarmoeder waar het zich gaat nestelen en gaat groeien en ontwikkelen. Bewegend komt het kindje in de wereld waar het zich door interactie, bewegen en spelen verder ontwikkeld. Elk kind beweegt zich op eigen wijze in de wereld. De ervaringen die het kind daarbij opdoet, bepalen de cognitieve-, motorische-, senso-motorische-, emotionele- en sociale ontwikkeling, ook in het latere volwassen leven. Om die reden zijn bewegen en spelen de belangrijkste instrumenten in deze kinderpraktijk.

 

Gedurende de ontwikkeling in de baarmoeder kunnen er problemen ontstaan waardoor de ontwikkeling anders verloopt dan normaal. Genetische-, hormonale- en omgevingsfactoren kunnen de ontwikkeling verstoren. Maar ook na de geboorte zijn er tal van omstandigheden die ook invloed hebben op de ontwikkeling van het jonge kind. Waardoor het kind uit balans is en zichtbaar wordt via het gedrag en houding. Bij What’s Up proberen we kinderen bewust te maken van hun gedrag en emoties. Ook leren we de kinderen dit gedrag te veranderen of ermee te leren omgaan. 

Zo wordt er bij What’s Up psychomotorische kindertherapie gegeven (PMKT) aan kinderen in de leeftijd van 2 t/m 13 jaar. Psychomotorische kindertherapie valt onder vaktherapie en kan worden ingezet bij complexe problematiek. Bij deze therapie wordt beweging en spel als middel ingezet om de vastgelopen ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Voor meer informatie over deze therapie zie pagina PMKT. 

 

What’s Up biedt Spelbegeleiding aan kinderen in de leeftijd van 2 t/m 13 jaar die niet of moeilijk tot spel kunnen komen. Spelen is bewegen en daarom ondersteunt dit de gehele ontwikkeling van het kind. Vroegtijdig signaleren en hulp bieden aan het kind is daarom ook zeer belangrijk. Voor meer informatie hierover, zie pagina spelbegeleiding 

 

Voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 9 jaar wordt er bij What’s Up Rots en Water training gegeven. Deze training vergroot het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden. Voor meer informatie over deze training, zie pagina Rots en Water. 

 

What’s Up verzorgt ook Relax Kids  lessen voor kinderen 2 t/m 10 jaar. Het doel van Relax kids is spelenderwijs in ontspanning komen. Bij deze lessen ligt de nadruk op plezier beleven, ontladen van energie en vooral doen en ervaren. Voor meer informatie over deze lessen, zie Relax Kids.