Hoe ga ik als vaktherapeut aan het werk?

We starten met een vrijblijvend oriënterend/kennismakingsgesprek met ouder(s) en kind. Tijdens dit gesprek bespreken we alle ins en outs van de psychomotorische kindertherapie en is er tijd voor al uw vragen.

Kiest u voor deze vorm van therapie voor uw kind dan dient u de behandelovereenkomst te tekenen en wordt er gestart met een intake gesprek.

 

In het intake gesprek worden alle factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind  met de ouders besproken en in kaart gebracht. Daarna komt het kind drie maal een uur naar de psychomotorisch therapeut en wordt dan geobserveerd en/of getest. Soms is er een observatie op school. De uitkomst van het onderzoek leidt tot een persoonlijk advies, wat met je ouders besproken wordt. Gaan de ouders akkoord dat stelt de therapeut een individueel behandelplan op en kan de therapie starten. 

 

De duur van de therapie wisselt, dit hangt af van de hulpvraag. De sessies vinden wekelijks plaats en duren 60 minuten. Ouders zijn niet aanwezig tijdens de sessies tenzij het nodig is voor het veranderproces van hun kind.

Om de therapie succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat de omgeving zoals het gezin, school, sportclub etc. kan inspelen op de positieve gedragsverandering die uw kind laat zien. Daarom zal er nauw contact zijn met vooral het gezin en in overleg met de ouders aan school en/of andere betrokkenen.

 

Tussentijds overleg vindt plaats met de ouders/verzorgers over de voortgang van de therapie en de ontwikkeling die u bij het kind ziet.

 

Investering

Per sessie/observatie EUR 70,-.  

Opstellen psychomotorisch onderzoeksplan en behandelplan EUR 120,-. Tussentijdse evaluatie en eindevaluatie bedraagt EUR 70,- per verslag.