PMKT kindertherapie leidschendam, den haag

Wat is PMKT ?

Psychomotorische kindertherapie is een behandelvorm waarbij spel en beweging worden ingezet om gedragsverandering te bereiken.  

 

Bewegingsspel wordt als middel gebruikt om uw kind te begrijpen, maar helpt tevens het kind zichzelf te ontwikkelen, dingen te verwerken, handvatten te geven, problemen op te lossen, relaties aan te gaan en/of zijn eigen ik te versterken. 

 

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van bewegen zoals; sport en spel, creatieve vormen, fantasie- of symbolisch spel en sensorische activiteiten. Ieder kind heeft zijn eigen interesses, eigen behoeften en waardevolle kwaliteiten. Van daaruit worden er al spelend en bewegend oplossingen gevonden en nieuwe ervaringen opgedaan. U als ouder of verzorger, de belangrijkste persoon voor het kind, wordt nauw bij de therapie betrokken. 

 

Psychomotorische kindertherapie is voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar die o.a. de volgende gedragskenmerken vertonen: 

 

Sociaal/ emotioneel gedrag: 

 • agressief of teruggetrokken
 • moeilijk contact maken en/of onderhouden met volwassenen of andere kinderen
 • (faal-)angst
 • gespannenheid
 • negatief zelfbeeld
 • affect-regulatieproblemen

 

Cognitief gedrag: 

 • aandachts- en motivatieproblemen
 • planningsproblemen
 • impulsiviteit
 • informatieverwerkingsproblemen

 

Bewegingsgedrag: 

 • problemen met motorische basisvaardigheden
 • onhandig, houterig bewegen of te weinig lichaamsbesef
 • overbeweeglijk 
 • passiviteit (leidend tot obesitas)
 • problemen met de fijne motoriek/schrijfproblemen

  

Ook kan PMKT iets betekenen voor: 

►Kinderen met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme, AD(H)D. 

►Kinderen met een hechtingsproblematiek. 

►Kinderen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt zoals verlies, ziekte, scheiding en seksueel misbruik. 

►Kinderen met een motorische problematiek zoals DCD. 

 

 

PMKT is vaktherapie. Als vaktherapeute heb ik mij te houden aan de kwaliteitseisen van de SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen) zoals het volgen van nascholing en deelname aan inter- en supervisie. 

 

Psychomotorische kindertherapie wordt door een aantal zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekeringen (gedeeltelijk) als alternatieve geneeswijze vergoed. Informeer hiervoor vooraf bij uw zorgverzekeraar.  What's Up te Leidschendam heeft een samenwerkingsverband met het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) te Den Haag.


Voor meer informatie over deze vergoedingen: 

www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychomotorische-kindertherapie 

 

Wilt u aanvullende informatie of heeft u specifieke vragen bel, mail me gerust. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier

Kindertherapie Leidschendam
Kindertherapie Den Haag
Kindertherapie Rijswijk