Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut voor uw kind, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Daarbij wordt een beroepscode gehanteerd, is er een klachtenreglement en wordt er voldaan aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
In het dossier worden gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij de desbetreffende school van uw kind of andere zorgverleners bijvoorbeeld logopedist.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

 • zorgvuldig omga met  persoonlijke en medische gegevens van uw kind
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als de behandelend therapeut van uw kind heb ik als enige toegang tot de gegevens in het kind dossier. 
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie) zie behandelovereenkomst.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van gegevens die ik nodig heb voor de behandeling van uw kind, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens van uw kind die door de zorgverzekeraar of gemeente gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren. Zoals:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • Datum van de behandeling
 • Korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc. 
 • De kosten van het consult.


HOE BEVEILIG IK UW PERSOONSGEGEVENS? 
What’s Up neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@whatsup-pmkt.nl of bel met 06 1108 1142.
Er zijn de volgende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Wachtwoorden op hardware zoals laptop.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.


GOOGLE ANALYTICS
De website www.whatsup-pmkt.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Jimdo kan deze cookies niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Er wordt gebruik gemaakt van deze dienst om statistieken bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.