Spelbegeleiding

Kinderen ontwikkelen zich door te spelen. De ontwikkelingsgebieden die worden aangesproken als kinderen spelen zijn; de sensorische-, motorische-, cognitieve-, emotionele-, sociale- en taalontwikkeling. Door te spelen worden wensen, gebeurtenissen en emoties verwerkt die het kind in werkelijkheid nog niet kan of durft te uiten. In het spel gaat het kind de relatie aan met de wereld waarin het zijn eigenheid kan ontdekken en ontplooien. Dit wordt spel als zelfverwerkelijking genoemd. Echter zijn er kinderen die om wat voor reden dan ook, de basis spelvaardigheden missen. Dit kan er toe leiden dat ze problemen ondervinden in de relatie met andere kinderen doordat hun spel ‘saai’ is of op een heel laag niveau spelen. Het aanbieden van; hoe ze kunnen spelen met kinderen; het te laten ervaren dat spelen leuk en boeiend kan zijn; dat samen spelen gezellig kan zijn. Om het bovenstaande te realiseren bij het kind wordt er gekeken wat het kind nodig heeft. Ieder kind heeft zo zijn eigen behoeftes en kwaliteiten. Door middel van gesprekken met ouders en/of andere betrokkenen en door observaties wordt er gekeken welke spel interventie uw kind nodig heeft. Er zijn drie soorten van interventies die aangeboden kunnen worden namelijk speltraining, spelstimulering en spelbegeleiding. 

Uitleg van de drie spel interventies:

  Speltraining, de volwassene heeft de regie aansluitend op de sterke                        kanten van het kind, om bepaalde spelelementen die het kind nog mist aan          te bieden.

  Spelstimulering, het initiatief komt van het kind. Het spel komt tot stand in         de wisselwerking tussen kind en omgeving.

  Spelbegeleiding biedt het kind spelenderwijs, de problemen die hij ervaart,          een tegenwicht te geven.

 

  

Spelen:

  Stimuleert de motorische ontwikkeling.

  Maakt de ervaringen met de wereld mogelijk.

  Bevordert de sociale vaardigheden.

  Vergemakkelijkt het omgaan met emoties.

  Stimuleert de taalontwikkeling.

  Helpt te begrijpen wat de woorden en handelingen betekenen.

  Helpt bij herkenning van symbolen en tekens (lichaamstaal) die mensen                gebruiken.

  Lost lerend problemen op.

  Stimuleert het leren.

 

  

Voor wie kan spelbegeleiding iets betekenen:

  Kinderen die niet tot spel komen of de kwaliteit van spel laat te wensen over.

  Kinderen die een achterstand in hun spelontwikkeling hebben.

  Kinderen met een verstandelijke beperking.

  Kinderen met een psychiatrische diagnose zoals PDD-NOS, ADHD, ADD.

 ► Kinderen met een zintuiglijke of motorische handicap.

 

Investering

De investering in uw kind voor spelbegeleiding bedraagt EUR 50,- per uur.

Opstellen behandelplan EUR 70,-. Aanmelden kan via het contactformulier.