Voor wie kan PMKT iets betekenen?

Wanneer een kind vastloopt in zijn ontwikkeling kan zich dat uiten in één of van de volgende gedragskenmerken:

 

Sociaal/ emotioneel gedrag:

 • agressief of teruggetrokken gedrag
 • moeilijk contact maken en/of onderhouden met volwassenen of andere        kinderen
 • (faal-)angst
 • gespannenheid
 • negatief zelfbeeld
 • affect-regulatieproblemen

 

Cognitief gedrag:

 • aandachts-, motivatieproblemen
 • planningsproblemen
 • impulsiviteit
 • informatieverwerkingsproblemen

 

Bewegingsgedrag:

 • problemen met motorische basisvaardigheden
 • onhandig, houterig bewegen/ te weinig lichaamsbesef
 • overbeweeglijkheid
 • passiviteit (leidend tot obesitas)
 • problemen met de fijne motoriek/ schrijfproblemen

  

Ook kan PMKT iets betekenen voor:

Kinderen met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme, AD(H)D.

Kinderen met een hechtingsproblematiek.

Kinderen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt zoals    verlies, ziekte, scheiding en seksueel misbruik. 

Kinderen met een ziektebeeld zoals spierziektes, eetstoornis.

Kinderen met een motorische problematiek zoals DCD.

 

 

Leeftijd:

Kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer twaalf jaar.

 

Contra-indicaties:

Wanneer er duidelijk sprake is van een ernstig psychiatrisch ziektebeeld, ernstig verstoorde gezinsomstandigheden of de problematiek anderszins zeer complex of ernstig van aard is dient de psychomotorische kindertherapie plaats te vinden binnen een multidisciplinair behandelteam. Zo nodig wordt naar een passend alternatief gezocht en doorverwezen.